LISTE PREMII – SESIUNEA 2

• LISTELE DOSARELOR DE PREMIU DECLARATE ELIGIBILE – PROGRAMUL PG5
• LISTELE DOSARELOR DE PREMIU DECLARATE ELIGIBILE – PROGRAMUL PG6

 

 

LISTE PREMII – SESIUNEA 1

• LISTELE DOSARELOR DE PREMIU DECLARATE ELIGIBILE – PROGRAMUL PG1
• LISTELE DOSARELOR DE PREMIU DECLARATE ELIGIBILE – PROGRAMUL PG2
• LISTELE DOSARELOR DE PREMIU DECLARATE ELIGIBILE – PROGRAMUL PG3
• LISTELE DOSARELOR DE PREMIU DECLARATE ELIGIBILE – PROGRAMUL PG4

 

 

SESIUNEA 2

înscriere online: 01.10.2013 – 03.10.2013
depunere dosare: 01.10.2013 – 08.10.2013

 

ÎNSCRIERE PROGRAME DE PERFECȚIONARE

Pentru detalii referitoare la înscriere vă rugăm să consultaţi:
 Corrigendumul nr. 1 la regulamentul de înscriere – publicat în 05.10.2013
 Regulamentul de înscriere
 Anexa 1 – model adeverință înscriere și informații privind completarea adeverinței
 Anexa 2 – grilă autoevaluare (se va include în dosarul de înscriere numai de către cadrele didactice care se înscriu la programul de LMGR: PG5)
 Manualul de utilizare al platformei online

PREMII

Pentru fiecare program, participanţii au posibilitatea de a obţine o subvenţie, sub formă de premiu, în valoare de 2500 de lei, impozabil.
Pentru detalii referitoare la acordarea premiilor vă rugăm să consultaţi:
 Metodologia de acordare a premiilor
 Anexa 1 – Cererea pentru solicitarea premiului

DETALII PROGRAME DE PERFECȚIONARE

În cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63471 accesul la programele de perfecționare este gratuit. În cadrul celei de a doua sesiuni se vor livra două programe de perfecţionare.
 PG5 – Limbaj Mimico-Gestual Românesc – nivel avansat  - 25 credite -> detalii program PG5
 PG6 – Proiectarea, organizarea și evaluarea activităţilor didactice pentru cadrele didactice preuniversitare care predau elevilor cu deficiențe de auz – nivel ISCED 2-3 învăţământul gimnazial/profesional - 40 credite -> detalii program PG6

 

SESIUNEA 1

 

Grupe cursanți

Componența grupelor poate fi consultată în rubrica Grupe cursanți.

 

DETALII PROGRAME DE PERFECȚIONARE

În cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63471 accesul la programele de perfecționare este gratuit. În cadrul primei sesiune se vor livra 4 programe de perfecţionare.
 PG1 – Limbaj Mimico-Gestual Românesc – nivel inițiere  - 25 credite
 PG2 – Proiectarea, organizarea și evaluarea activităţilor didactice pentru cadrele didactice preuniversitare care predau elevilor cu deficiențe de auz – nivel ISCED 0-1 învăţământul preșcolar/primar - 40 credite
 PG3 – Limbaj Mimico-Gestual Românesc – nivel mediu - 25 credite
 PG4 – TIC în Educaţia Surzilor- 25 credite
Pentru detalii aferente programelor de perfecţionare vă rugăm să accesaţi pagina detalii aferente programelor de perfecţionare.

 

ÎNSCRIERE PROGRAME DE PERFECȚIONARE

Pentru detalii referitoare la înscriere vă rugăm să consultaţi:
 Corrigendumul nr. 2 la regulamentul de înscriere – publicat în 12.04.2013
 Corrigendumul nr. 1 la regulamentul de înscriere – publicat în 04.04.2013
 Regulamentul de înscriere
 Anexa 1 – model adeverință înscriere și informații privind completarea adeverinței – document actualizat în data de 18.03.2013
 Anexa 2 – grilă autoevaluare (se va include în dosarul de înscriere numai de către cadrele didactice care se înscriu la programele de LMGR: PG1 și PG3)
 Manualul de utilizare al platformei online

 

PREMII

Pentru fiecare program, participanţii au posibilitatea de a obţine o subvenţie, sub formă de premiu, în valoare de 2500 de lei, impozabil.
Pentru detalii referitoare la acordarea premiilor vă rugăm să consultaţi:
 Corrigendumul nr. 1 la metodologia de acordare a premiilor – publicat în 31.05.2013
 Metodologia de acordare a premiilor
 Anexa 1 – Cererea pentru solicitarea premiului