UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI anunţă demararea proiectului POSDRU/87/1.3/S/63471 „Formarea Continuă a Personalului Didactic din Unităţile de Învăţământ pentru Deficienţi de Auz: Dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea Limbajului Mimico-Gestual Românesc şi a instrumentelor TIC” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 pe axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” coordonat de către conf. univ. dr. Anca Greere, în calitate de director, şi lect. univ. dr. Alin Mihăilă, în calitate de manager, având ca beneficiar Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi partener SC Learn&Vision SRL.


Lasă un comentariu

Trebuie să fii autentificat pentru a posta un comentariu.