Elemente generale program

Denumirea programului PG2: Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice
Categoria de program Categoria 1 cf.CNFP
Tipul programului Program scurt 120 ore cf. CNFP
Forma de învăţământ Zi (60 de ore), învăţământ la distanţă (online 60 de ore)
Nr.de credite 40

Discipline cuprinse

Pentru acumularea a 40 de credite fiecare participant va alege disciplinele obligatorii, câte un opţional de tip 1 din pachetele A şi B şi un opţional de tip 2.

Nr de ore pe disciplină

(50% sunt faţă în faţă şi 50% online)

Nr de credite pe disciplină
Disciplina obligatorie 1: Curriculum, instruire, evaluare

30

10

Disciplina obligatorie 2: Didactica şi didactica specialităţii

30

10

Disciplina opţională 1 de tip 1 Pachet A – Metode de cunoaştere a personalităţii elevilor şi a grupului şcolar

24

8

Disciplina opţională 2 de tip 1  Pachet A – Curriculum la Decizia Şcolii – Proiectare curriculară, implementare, evaluare

24

8

Disciplina opţională 1 de tip 1  Pachet B  – Planificarea programelor de intervenţie – modalităţi de realizare şi de aplicare a Planurilor de Intervenţie Personalizată

6

Disciplina opţională 2 de tip 1 Pachet  B  – Tehnici de modificare comportamentală

18

6

Disciplina opţională 1 de tip 2 – Sisteme de comunicare alternative şi augmentative

18

6

Disciplina opţională 2 de tip 2 – Consilierea părinţilor – parteneriat

18

6

 

 

Parcurgerea PG2 vă va oferi informaţii şi dezvolta competenţe despre:

Disciplina obligatorie 1 – Curriculum – instruire-evaluare

 • Analiza critică şi aprecierea calităţii ofertelor curriculare;
 • Analiza comparativă a diferitelor concepţii şi practici educative şi conştientizarea utilităţii abordării curriculare a proceselor instructiv-formative;
 • Integrarea într-o manieră flexibilă a soluţiilor de dezvoltare curriculară propuse pe parcursul cursului în demersurile de instruire curente.

Disciplina obligatorie 2 – Didactica şi didactica specialităţii

 • Implementarea metodelor specifice în activităţi didactice şi de recuperare a copiilor şi elevilor cu deficienţe de auz;
 • Utilizarea metodelor de învăţare necesare dezvoltării preachiziţiilor şi achiziţiilor instrumentale;
 • Integrarea resurselor specifice în planificarea activităţilor instructiv-educative.

Disciplina opţională 1 de tip 1 Pachet A  – Metode de cunoaştere a personalităţii elevilor şi a grupului şcolar

 • Explicitarea caracteristicilor de persoanlitate a elevilor cu deficienţe de auz şi a modalităţilor de evaluare prin modele developmentale a impactului deficienţei de auz asupra personalităţii acestora;
 • Identificarea carcteristicilor ataşamentului şi a reprezentărilor în contextual deficienţei de auz prin instrumente specifice (teste, chestionare);
 • Utilizarea informaţiilor obţinute prin tehnici specifice de evaluarea a competenţelor socioemoţionale (teste, chestionare) în cunoaşterea elevului cu deficienţe de auz şi a grupurilor din care acesta face parte;
 • Aplicarea tehnicilor de identificare a modalităţilor de comunicare a furiei elevilor cu deficienţe de auz la nivel individual şi la nivel de grup.

Disciplina opţională 2 de tip 1 Pachet A – Curriculum la decizia şcolii – proiectare curriculară, implementare, evaluare.

 • Aplicarea elementelor de noutate conceptuale şi metodologice introduse de sistemul CDŞ;
 • Dezvoltarea creativităţii în propunerea şi implementarea de discipline opţionale viabile;
 • Promovarea în disciplinele opţionale a studiului integrat al ştiinţelor şi extinderile inter şi transdisciplinare;
 • Dezvoltarea abilităţilor de consiliere a elevilor pentru construirea unui traseu de pregătire opţional just şi potrivit intereselor şi aptitudinilor acestora.

 

Disciplina opţională 1 de tip 1 Pachet B – Planificarea programelor de intervenţie – modalităţi de realizare şi de aplicare a Planurilor de Intervenţie Personalizată

 • Aprofundarea cunostintelor despre individualizare şi personalizare;
 • Elaborarea planurilor de intervenţie personalizată.

 

Disciplina opţională 2 de tip 1 Pachet B – Tehnici de modificare comportamentală

 • Integrarea conceptului de comportament problematic şi monitorizarea lui;
 • Abilitarea pentru utilizarea unor tehnici specifice modificării comportamentale în contextul învăţării la deficienţii de auz (intervenţie).

Disciplina opţională 1 de tip 2 – Sisteme de comunicare alternativa şi de sprijin

 • Explicitarea particularităţilor procesului de comunicare în contextul deficienţei de auz;
 • Aprofundarea cunoştinţelor despre sistemele de comunicare alternativă şi de sprijin;
 • Selectarea modalităţilor potrivite de comunicare alternativă în contexte particulare.

 

Disciplina opţională 2 de tip 2 – Consilierea părinţilor – parteneriat

 • Analiza specificului procesului de consiliere în cadrul educaţional pentru deficienţi de auz;
 • Abilitarea pentru utilizarea tehnicilor de consiliere adaptate copiilor cu deficienţe de auz.

Modalitatea de evaluare finală va fi realizată prin prezentarea portofoliului care va conţine:

 • Planificare calendaristică semestrială  la o activitate/lecţie la elevii/copiii cu deficienţe de auz;
 • Proiect de activitate care să ţină cont de particularităţile stilurilor de învăţare ale copiilor cu deficienţe de auz;
 • Minim 2 jocuri didactice adaptate copiilor/elevilor cu deficienţe de auz;
 • Descriere metodă de evaluare a performanţelor şcolare specifică elevilor/copiilor cu deficienţe de auz.
 • În funcţie de opţionalele alese:
  • Un raport (1-2pagini) privind caracteristici de personaliate ale unui elev cu deficienţă de auz obţinute pe baza metodelor de cunoaştere prezentate;
  • Programă pentru un opţional propus;
  • Un program de intervenţie personalizată;
  • Studiu de caz prin utilizarea metodelor şi tehnicilor de modificare comportamentală.

Lasă un comentariu

Trebuie să fii autentificat pentru a posta un comentariu.