Omul şi societatea

 

Pe parcursul programului de formare PG1 aţi învăţat să construiţi enunţuri, dialoguri şi contexte axate pe exprimarea unor situaţii de comunicare cum sunt: Cine sunt eu?, Şcoala şi educaţia, Timp liber, Viaţa cotidiană, Locuri şi oameni, folosind un lexic specific contextului vieţii de familie (relaţii de rudenie, statut social, profesii, locuri etc.), educaţional, specific petrecerii timpului liber, dar şi vieţii de zi cu zi, în situaţii ce ţin de relaţii sociale, locuri de provenienţă, formare profesională, în diferite stadii ale vieţii. Pentru a putea comunica în limbajul mimico-gestual, aţi învăţat să folosiţi parametrii de formare şi analiză a semnului, alfabetul dactil, precum şi elemente de bază de morfologie şi sintaxă ale limbajului mimico-gestual românesc: substantivul, pronumele, verbul, adjectivul, adverbul, numeralul, structuri specifice de sintaxă, exprimarea negaţiei şi a interogaţiei.

Toate aceste elemente au fost recapitulate în cadrul modulului introductiv online a PG3 şi reprezintă un punct de plecare pentru studierea limbajului mimico-gestual românesc la nivel intermediar. Modulul de faţă îşi propune să detalieze aspecte ce ţin de fiinţa umană şi existenţa sa socială, în cadrul familiei dar şi al societăţii din care face parte, precum şi relaţia cu instituţiile publice de stat şi private. În cadrul componentei de gramatică, vor fi analizate substantivul şi pronumele, atât sub aspectul corespondenţelor dintre limba română vorbită şi limbajul mimico-gestual românesc, cât şi din punctul de vedere al elementelor specifice comunicării gestuale. Totodată, vor fi evidenţiate elemente ce ţin de statutul persoanei surde în societate, recunoaşterea caracterului social al comunităţii persoanelor surde, ca minoritate lingvistică.

LECŢIA 1: Nuntă

 

În cadrul acestei lecţii veţi recapitula o parte din semnele învăţate în PG1 şi veţi învăţa semne noi care fac referire la fiinţa umană şi relaţiile familiale, gradele de rudenie şi trăsături de caracter. Totodată, veţi învăţa elemente generale referitoare la substantiv şi clasificarea substantivului, precum şi diferite modalităţi de exprimare a genului în limbajul mimico-gestual. De asemenea, veţi afla cine sunt surzii şi care este rolul limbajului mimico-gestual în definirea persoanelor surde ca membri ai societăţii şi ai unei comunităţi cu o cultură proprie.

 

Urmăriţi filmul Nuntă. Notaţi semnele pe care le recunoaşteţi.

Lexic: Fiinţa umană şi relaţiile familiale

 

Să recapitulăm semnele!

 

Om
Bărbat
Femeie
Căsătorit
Familie
Împreună
Noi
Voi
Ei/Ele

Link spre lectia urmatoare