Modul introductiv online

În cadrul modulului de faţă, se vor prezenta consideraţii generale cu privire la sintaxa limbajul mimico-gestual românesc, ca mod de combinare a semnelor în propoziţii şi a propoziţiilor în frază, precum şi elementele relevante din punct de vedere sintactic în vederea realizării comunicării gestuale. Vor fi recapitulate, la nivel tematic şi lexical, elemente studiate pe parcursul programelor de formare PG1 şi PG3 şi vor fi evidenţiate elemente introductive cu privire ordinea semnelor în propoziţie. Totodată, vor fi detaliate aspecte ce ţin de completarea înţelesului unui enunţ prin folosirea de elemente nonmanuale adecvate, pentru a pune bazele unei comunicări complete şi coerente cu persoanele surde.

LECŢIA 1:

Elemente de sintaxă a limbajului
mimico-gestual românesc

Lecţia de faţă recapitulează elemente de sintaxă studiate pe parcursul PG1 şi introduce o serie de elemente noi, care fac referire la modul de structurare a sistemului sintactic al limbajului mimico-gestual. Componenta de tematică, lexicul şi exerciţiile recapitulează elementele tematice şi lexicale studiate pe parcursul programelor de formare PG1 şi PG3.

Să vizionăm împreună! Vizionaţi materialul video următor şi notaţi ideile principale.

Cătălin: Bună! Ai un pic de timp?

Georgiana: Salut! Desigur, ce s-a întâmplat?

Cătălin: Am lipsit ieri de la şcoală. Ce avem de pregătit pentru vineri la limba română? Mi-am pregătit deja temele pentru celelalte discipline pe care le-am avut ieri in orar, mi-a mai rămas numai tema la limba română.

Georgiana: La limba română? Stai puţin să mă gândesc… ieri am început analiza nuvelei „Moara cu noroc” de Ioan Slavici. Este din lista de cărţi pe care le-am avut de citit pe parcursul vacanţei de vara. Ai citit-o?

Cătălin: Da.

Georgiana: Doamna profesoară a spus să ne revedem notiţele de lectura şi să facem, la alegere, caracterizarea unuia dintre personajele nuvelei: Ghiţă, Ana sau Lică Sămădăul. Caracterizarea nu trebuie să aibă mai mult de două pagini – dar doamna profesoară a insistat să includem citate din nuvelă, pentru a arăta felul în care autorul însuşi face caracterizarea personajului, în mod direct sau prin acţiunile acestuia. Ieri, la ora de limba română, am făcut o scurtă analiză a nuvelei: care este subiectul nuvelei, ce semnificaţie au evenimentele prezentate în nuvelă, în contextul social pe care îl descrie, câteva informaţii despre autor.

Cătălin: Interesant. Îmi poţi împrumuta notiţele tale de la ora de curs? Le pot copia în această după-amiază şi mâine dimineaţă ţi le înapoiez.

Georgiana: Da, nu este nici o problemă. Mergem împreună spre casă după ore şi ţi le dau.

Cătălin: Mulţumesc!

Georgiana: Cu plăcere!

Să exersăm! Răspundeţi în limbajul mimico-gestual la următoarele întrebări, folosind ca model enunţurile care formează materialul video pe care tocmai l-aţi urmărit:

  • Care este subiectul discuţiei dintre cele două personaje?
  • La ce lucrare literară face referire dialogul dintre cele două personaje?
  • Care sunt cerinţele de redactare a caracterizării unuia dintre personajele nuvelei?

 

Să învăţăm semnele!

 

Materialul video pe care tocmai l-aţi urmărit conţine, pe lângă semnele pe care le-aţi învăţat anterior, următoarele unităţi lexicale gestuale:

 

citat

a înapoia

context

lectură

desigur

moară

disciplină

a nota

a include

pagină

a insista

personaj

a împrumuta

semnificaţie

 

Să exersăm! Construiţi în limbajul mimico-gestual un context complex şi clar structurat, pornind de la lexicul prezentat mai sus, în cadrul căruia să oferiţi o descriere clară şi detaliată a unei teme pentru acasă la disciplina pe care o predaţi.

 

Să reţinem! Particularităţi lingvistice ale limbajului mimico-gestual

 

Prin canalul de comunicare utilizat, limbajul mimico-gestual diferă în mod semnificativ de limbile vorbite: mediul vizual de transmitere şi percepere a informaţiei foloseşte alte reguli decât mediul sonor – iar acest lucru face ca, deşi persoanele auzitoare şi persoanele surde au în comun universul perceptibil în care trăiesc, formele de codificare / decodificare a informaţiei să fie diferite (Clayton Valli, Ceil Lucas, 2000, p. 123). În afara dificultăţilor de traducere literală care apar chiar şi între limbile vorbite, limbajul mimico-gestual şi limba vorbită folosesc timpi diferiţi de transmitere a informaţiei: o imagine poate fi descrisă în limbajul mimico-gestual utilizând un număr relativ mic de semne comparativ cu limba vorbită, în timp ce un termen abstract din limba vorbită poate necesita un număr mult mai mare de semne pentru a exprima fidel în limbajul mimico-gestual înţelesul vizat (Scott Liddell, 2003, p. 54).

Această situaţie este accentuată şi de faptul că numărul persoanelor surde care utilizează limbajul mimico-gestual într-o ţară este foarte mic în comparaţie cu majoritatea reprezentată de persoanele auzitoare, care utilizează limba vorbită în comunicare. De aceea, chiar şi în ţările în care limbajul mimico-gestual este recunoscut oficial, comunitatea persoanelor surde constituie cel mult o minoritate lingvistică, având ca limbă maternă limbajul mimico-gestual. Absenţa unei forme scrise a limbajului mimico-gestual şi nevoia de a comunica cu populaţia majoritară determină persoanele surde să înveţe limba vorbită, ca o a doua limbă – dar diferenţele dintre cele două limbi şi faptul că o componentă auditivă care ar putea facilita învăţarea lipseşte face ca învăţarea limbii vorbite să fie foarte dificilă pentru persoanele surde (Kristin Mulrooney, 2010, p. 7).

Aceste particularităţi lingvistice ale limbajului mimico-gestual influenţează în special sintaxa: dacă la nivel lexical şi morfologic putem spune că există semne pentru tot atâtea noţiuni câte pot fi exprimate şi prin cuvinte (echivalenţă conceptuală), felul în care comunicarea gestuală combină aceste semne diferă destul de mult de felul în care limba vorbită combină cuvintele pentru a forma propoziţii. Modulul introductiv de faţă îşi propune să analizeze atât asemănările, cât şi deosebirile dintre cele două moduri de comunicare.

Continuare


Lasă un comentariu

Trebuie să fii autentificat pentru a posta un comentariu.