LECȚIA 1

În această lecție, veți învăța să comunicați pe teme legate de organizarea statului, instituții și funcții de conducere.

Recapitularea semnelor ce țin de politică și legislație

 

Organiza

Respecta

Valida

Actual

Afiș

Buget

Cheltuieli

Conflict

Control

Critica

Discurs

Distribui

Drept

Economie

Societate

Faliment

Firmă

Impozit

Inflație

Internațional

Lege

Miting

Național

Opinie

Președinte

Primărie

Prefectură

Protest

Putere

Revoluție

Șomaj

Uniunea Europeană

 

Exercițiu introductiv – Democrația

Vizionaţi materialul video. Răspundeți în LMGR la următoarele întrebări:

  1. Care credeți că este categoria de persoane căreia i se adresează acest discurs?
  2. Care sunt ideile principale?
  3. Care sunt întrebările adresate?
  4. Cum reacționează persoana căreia i se explică?

Semne: Organizarea statului

 

STAT

CONSTITUȚIE

GUVERN

SENAT

CAMERA DEPUTAȚILOR

DEMOCRAȚIE

CETĂȚEAN

DICTATURĂ

INTERN

EXTERN

LIBERTATE

 

Să exersăm!

În perechi, pregătiți și prezentați în LMGR o scurtă descriere a organizării statului român (sau a unui alt stat, cu un sistem de guvernământ diferit). Colegii vor oferi feedback și vor menționa care li s-a părut a fi descrierea cea mai clară.

Semne: Instituții

 

AMBASADĂ

ADMINISTRA

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

INSPECTORAT

AGENȚIE

AUTORITATE

COMISIE

CONSILIU

ADMINISTRAȚIE

DEPARTAMENTUL DE MEDIU

CAMERA DE COMERȚ

PATRIMONIU

CONDUCERE

INFRASTRUCTURĂ

 

Să exersăm!

Utilizând semnele din sfera lexicală „Instituții”, adresați colegilor întrebări în LMGR la care aceștia să răspundă făcând referire și la persoanele care lucrează în instituțiile respective.

 

Să reținem!

Exprimarea locului sau direcţiei unei acţiuni

În general, dacă informaţiile care descriu locul în care se desfăşoară acţiunea pot fi ilustrate vizual utilizând spaţiul, se preferă această variantă în locul adverbelor adăugate separat verbului, deoarece este mai uşor de ilustrat, mai vizual şi mai economic.

 

Fixarea locului în spațiu

Pentru ușurarea înțelegerii, în LMGR se folosește adesea spațiul pentru a indica acțiuni care se întâmplă în locuri diferite.

 


 

La ora 9 am ajuns la birou și brusc mi-am dat seama că uitasem dosarul acasă! Dosarul trebuia predat cel târziu la ora 10. Am luat repede un taxi, am mers acasă, am luat dosarul și m-am întors la birou. La ora 9.45 am predat dosarul și am scăpat de emoții.

 

Observaţi că se subînţelege că persoana s-a dus acasă să ia dosarul şi că s-a întors la birou. Odată ce s-au stabilit de le început locurile de referinţă, nu este nevoie ca semnele pentru acestea să fie menţionate şi ulterior. Observaţi că semnul ACASĂ a fost realizat în poziţia sa normală, în faţa pieptului dar cu corpul orientat înspre locul stabilit pentru aceasta. Observați modul în care s-a realizat exprimarea ideii de ”a merge acasă, a lua dosarul și a se întoarce la birou”. Astfel de fixări în spaţiu nu sunt obligatorii sau necesare întotdeauna, ele depind foarte mult de contextul în care se utilează.

 

Să exersăm!

Redaţi povestirea de mai sus în exprimare indirectă în LMGR. (Închipuiţi-vă că sunteţi coleg de birou cu persoana care a uitat dosarul acasă şi redaţi evenimentele.)

 

Modificarea parametrilor verbului

Locul acțiunii se stabilește, de obicei, prin efectuarea semnului care indică locul. Însă în anumite contexte, acolo unde semnul verb poate suporta modificări de parametri, locul sau direcția acțiunii pot fi indicate prin modificarea parametrilor ”mișcare” și ”direcție” ale semnului verb.

 

 

Copiii alergau prin tot muzeul. Eu le-am atras atenția, le-am spus să facă liniște și i-am certat: Dacă nu vreți să priviți exponatele, ieșiți afară! Acolo e voie să alergați!

Observaţi modul în care este exprimată ideea de ”copii care aleargă prin muzeu” – Cum s-au modificat parametrii verbului ”a alerga”? Observați că şi în acest caz nu se menţionează explicit semnul AFARĂ, dar se subînţelege unde ar trebui să meargă copiii să alerge, din schimbarea locaţiei semnului, a modului de executare şi a amplitudinii.

 

Să exersăm!

 

Alegeţi-vă câte un semn verb care poate suferi modificări de parametri şi construiţi o situaţie în care verbul să fie efectuat în alt loc decât cel neutru pentru a reda locul de desfăşurare a acţiunii.

 

 

Să exersăm!

Alegeţi din următoarele situaţii una pe care să o expuneţi pe scurt în LMGR utilizând modificarea spaţiului în care este efectuat semnul verb pentru a arăta unde sunt realizate acţiunile: o secvenţă din revoluţia din 1989, procesul de adoptare a unei legi, procedura de votare (alegeri prezidenţiale de exemplu), procedura de obţinere a cazierului juridic.

 

Încorporarea direcției în verb

Adesea ideea de direcție este încorporată în semnul verb, prin modificarea parametrului de mișcare. În cazul verbelor care nu permit modificarea parametrilor, direcția este indicată printr-un semn suplimentar.

 

Să vă explic cum ajungeţi la primăria din Cluj-Napoca: Ieşiţi din gară şi vedeţi drept înainte o stradă lungă şi lată. Mergeţi pe ea tot înainte. La al cincilea semafor vedeţi în faţă Hotelul Melody. Aici faceţi dreapta şi mergeţi tot înainte până la al doilea semafor. Acolo vedeţi pe partea stângă o clădire galbenă mare. Aceea e primăria. Dacă veniţi cu maşina, să ştiţi că în spatele primăriei este o parcare mare, supraetajată.

Observaţi cum se modifică semnul ”a merge” în funcţie de context. Observaţi cum după fiecare etapă se face un semn din cap însoţit de o scurtă pauză pentru a marca o schimbare de direcţie sau un element nou. Observați cum se exprimă ideea de ”parcare supraetajată”.

 

Să exersăm!

Alegeţi-vă o instituţie publică din oraşul în care locuiţi şi descrieţi ruta de la gară / autogară / intrarea în oraş până la instituţia respectivă utilizând cât mai mult spaţiul (pe, sub, urca, coborî, curbe, intersecţii, etc.)

 

Locul acțiunii exprimat prin elemente non-manuale

În unele contexte, locul de desfășurare al unei acțiuni poate fi indicat prin elemente non-manuale, în special prin intermediul privirii sau printr-o scurtă mișcare a capului în direcția respectivă.

 

-Ești murdar, pătat!

-Unde?

Observaţi că nu este obligatoriu să se folosească semnul UNDE, ci întrebarea reiese din căutarea petei pe haine, din priviri.

 

Să exersăm!

Găsiţi exemple similare pe care să le ilustraţi în LMGR şi explicaţi-le.

 

 

Locul exprimat printr-un substantiv

Dacă în cadrul unui enunț complex locul este exprimat printr-un substantiv, acesta de obicei se plasează în spaţiu, după care acţiunea se reprezintă în raport cu spaţiul respectiv.

 

Am ajuns la pod și am trecut pe sub el.

M-am urcat pe o piatră.

Am plecat de lângă mașină.

Să exersăm!

Oferiți exemple de substantive care pot fi utilizate pentru exprimarea locului unei acțiuni.

 

Propoziția circumstanțială de loc

Locul unei acțiuni poate fi indicat în LMGR și printr-o circumstanțială de loc.

 

- Mergem mâine împreună la vot?

- Ok, de la ce oră?

- La ora 9.

- Va fi foarte multă lume la ora 9!

- Nu-i nimic, avem timp să așteptăm. Putem să ne întâlnim acolo unde se termină coada.

-OK!

 

Observați modul în care se utilizează spațiul pentru a reda ideea ”ne întâlnim unde se termină coada”.

 

Să exersăm!

Traduceți în LMGR următoarele propoziții:

Cartea e unde ai lăsat-o.

Mai ții minte locul unde ne-am întâlnit prima oară?

Mergem să mâncăm unde am mâncat și data trecută?

 

Să exersăm!

Dactilați numele actualilor miniștri și precizați în LMGR denumirea ministerului pe care îl conduce fiecare dintre aceștia.

Continuare


Lasă un comentariu

Trebuie să fii autentificat pentru a posta un comentariu.