• Parolat: PG2: Proiectarea, organizarea și evaluarea activităților didactice
 • Anul 1
 • CondeRoxana

Descriere

Nu există o descriere scurtă, acesta este un articol protejat.

Lecţii

 • Disciplina 1- Curriculum-instruire-evaluare

  Disciplina 1: Curriculum-instruire-evaluare   Autor: Dana Amalia Jucan Argument:             Paradigma curriculară de abordare a procesului de învăţământ la elevii cu deficienţe de auz, reprezintă elementul cheie al acestui curs, toate componentele acţionale şi resursele procesului educaţional fiind analizate, explicitate şi restructurate din această perspectivă. Abordarea curriculară este un principiu al reformei învăţământului cu implicaţii

 • Disciplina 2- Specialitate şi didactica specilităţii

  Disciplina 2: Specialitate şi didactica specilităţii   Autor: Boca Alina Argument: Formarea limbajului verbal şi a abilităţilor de comunicare verbală constituie unul dintre obiectivele fundamentale ale activităţii educative şi recuperatorii a copiilor cu deficienţe de auz încă din etapa intervenţiei timpurii. Structurarea limbajului este însă un proces complex, care se realizează în cadrul activităţilor organizate,

 • Disciplina 3- Metode de cunoaştere a personalităţii elevilor şi a grupului şcolar

  Disciplina 3: Metode de cunoaştere a personalităţii elevilor şi a grupului şcolar   Autor: Adrian Roșan Argument: “Când aud pe cineva oftând şi spunând “Viaţa e grea”, am mereu impulsul de a întreba “în comparaţie cu ce?” (Sydney Smith). Avem de cele mai multe ori tendinţa de a aprecia drept greu, tot ceea ce este

 • Disciplina 4- Curriculum la Decizia Școlii – Proiectare curriculară, implementare, evaluare

  Disciplina 4: Curriculum la Decizia Școlii – Proiectare curriculară, implementare, evaluare Autor: Dana Amalia Jucan Argument: Cursul „Curriculum la decizia şcolii-proiectare curriculară, implementare, evaluare îşi propune să ofere cadrelor didactice o imagine comprehensivă asupra tendinţelor şi orientărilor relative la proiectarea şi ofertarea programelor educaţionale din CDŞ. Curriculum-ul la decizia şcolii oferă cadrelor didactice libertatea de

 • DISCIPLINA 5 - Planificarea programelor de intervenție - modalități de realizare a Programelor de Intervenție Personalizată

  Autor: Kerekes Tonia Argument: Modulul de față este conceput pentru cadrele didactice care își desfășoară activitatea didactică curentă în unitățile de învățământ care școlarizează elevi cu deficiențe auditive și nu numai. Cursul se adresează profesorilor psihopedagogi, educatori, logopezi, terapeuți, kinetoterapeuți etc.   Cuvinte cheie: plan de servicii, program de intervenție, individualizare, personalizare, evaluare, obiective, adaptare,

 • Disciplina 6: Tehnici de modificare comportamentală

  Autor: Szabo Claudia Argument: Acest modul își propune, prin tematica sa, să ofere cadrelor didactice o nouă perspectivă educativ-formativă a relației cu elevul în sensul dezvoltării unei abordari comprehensive a comportamentelor problematice manifeste în mediul școlar și să construiască noi modalități de intervenție care să faciliteze munca cu elevul. Acest curs oferă informații privind aspectele

 • Disciplina 7: Sisteme de comunicare alternativă și de sprijin

  Autor: Kerekes Tonia Argument: Auzul este critic pentru dezvoltarea vorbirii şi a limbajului, acestea fiind modalităţile principale prin intermediul cărora copilul aflat în dezvoltare învaţă şi interacţionează cu tot ceea ce este în jur. În condiţiile în care există o deficienţă de auz, comunicarea, învăţarea şi întreaga dezvoltare sunt afectate, cu atât mai profund cu


This post is password protected. Enter the password to view comments.