• PG2: Proiectarea, organizarea și evaluarea activităților didactice
 • Anul 1
 • MuresanIoana

Descriere

Lecţii

 • Prezentare program PG2

    Elemente generale program Denumirea programului PG2: Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice Categoria de program Categoria 1 cf.CNFP Tipul programului Program scurt 120 ore cf. CNFP Forma de învăţământ Zi (60 de ore), învăţământ la distanţă (online 60 de ore) Nr.de credite 40 Discipline cuprinse Pentru acumularea a 40 de credite fiecare participant va

 • Disciplina 1: Curriculum-instruire-evaluare

  fragment – pag. 4 – 9   Autor: Dana Amalia Jucan   Argument: Paradigma curriculară de abordare a procesului de învăţământ la elevii cu deficienţe de auz, reprezintă elementul cheie al acestui curs, toate componentele acţionale şi resursele procesului educaţional fiind analizate, explicitate şi restructurate din această perspectivă. Abordarea curriculară este un principiu al reformei

 • Disciplina 2: Specialitate şi didactica specilităţii

  fragment pag. 76 – 79 Autor: Boca Alina   Argument: Formarea limbajului verbal şi a abilităţilor de comunicare verbală constituie unul dintre obiectivele fundamentale ale activităţii educative şi recuperatorii a copiilor cu deficienţe de auz încă din etapa intervenţiei timpurii. Structurarea limbajului este însă un proces complex, care se realizează în cadrul activităţilor organizate, necesitând

 • Disciplina 3: Metode de cunoaştere a personalităţii elevilor şi a grupului şcolar

  fragment pag. 117 – 119   Autor: Adrian Roșan   Argument: “Când aud pe cineva oftând şi spunând “Viaţa e grea”, am mereu impulsul de a întreba “în comparaţie cu ce?” (Sydney Smith). Avem de cele mai multe ori tendinţa de a  aprecia drept greu, tot ceea ce este nou sau nu cunoaştem, tot ceea

 • Disciplina 4: Curriculum la Decizia Școlii – Proiectare curriculară, implementare, evaluare

  fragment pag. 164 – 167 Autor: Dana Amalia Jucan Argument: Cursul „Curriculum la decizia şcolii-proiectare curriculară, implementare, evaluare îşi propune să ofere cadrelor didactice o imagine comprehensivă asupra tendinţelor şi orientărilor relative la proiectarea şi ofertarea programelor educaţionale din CDŞ. Curriculum-ul la decizia şcolii oferă cadrelor didactice libertatea de a decide asupra unui segment din

 • Disciplina 5: Planificarea programelor de intervenție - modalități de realizare a Programelor de Intervenție Personalizată

  fragment pag. 196 – 198 Autor:  Kerekes Tonia                                                                                              

 • Disciplina 6: Tehnici de modificare comportamentală

  fragment pag. 215 – 217 Autor: Szabo Claudia   Argument: Acest modul își propune, prin tematica sa, să ofere cadrelor didactice o nouă perspectivă educativ-formativă a relației cu elevul în sensul dezvoltării unei abordari comprehensive a comportamentelor problematice manifeste în mediul școlar și să construiască noi modalități de intervenție care să faciliteze munca cu elevul.

 • Disciplina 8: Consilierea părinților – parteneriat

  fragment pag. 240 – 244   Autorii: Kerekes Tonia, Szabo Claudia   Argument: Acest modul își propune prin tematica sa să ofere în contextul educațional un liant  de comunicare pe probleme specifice copilului, consilierii în școală revenindu-i sarcina de a optimiza relația dintre partenerii participanți implicați activ în procesul educativ, adică elevi-părinți-cadre didactice. Pentru realizarea parteneriatului

 • Disciplina 7: Sisteme de comunicare alternativă și de sprijin

  fragment pag. 229 – 233   Autor: Kerekes Tonia   Argument: Auzul este critic pentru dezvoltarea vorbirii şi a limbajului, acestea fiind modalităţile principale prin intermediul cărora copilul aflat în dezvoltare învaţă şi interacţionează cu tot ceea ce este în jur. În condiţiile în care există o deficienţă de auz, comunicarea, învăţarea şi întreaga dezvoltare

 • Validare program de perfecționare PG2

  Stimate cadre didactice, Echipa proiectului Formarea Continuă a Personalului Didactic din Unităţile de Învăţământ pentru Deficienţi de Auz: Dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea Limbajului Mimico-Gestual Românesc şi a instrumentelor TIC”, contract POSDRU/87/1.3/S/63471, vă mulțumește pentru amabilitatea de a completa chestionarul pus la dispoziția dumneavoastră, în vederea validării programului programului de perfecționare PG2: Proiectarea, organizarea și


Lasă un comentariu

Trebuie să fii autentificat pentru a posta un comentariu.