A1. DEZVOLTARE REŢEA ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ

A2. REALIZARE ANALIZĂ ASUPRA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ ÎN VEDEREA DEFINIRII PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ

A3. DEZVOLTARE CURRICULUM PENTRU PROGRAMELE DE FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ

A4. DEZVOLTARE ŞI IMPLEMENTARE SISTEM INFORMATIC EDUCAŢIONAL CU FUNCŢIONALITATE SPECIFICĂ PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ

A5. FORMARE ŞI CERTIFICARE FORMATORI DE FORMARE CONTINUĂ

A6. DEZVOLTARE PACHET PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ I, cu suport informatizat:

 • PG1: Limbaj Mimico-Gestual Românesc – nivel începător (modul lung 89 ore conform Metodologie CNFP art 11 cat.2);
 • PG2: Proiectarea, organizarea si evaluarea activităţilor didactice – nivel ISCED 0-1 învăţământul prescolar/primar (program scurt 120 ore conform Metodologie CNFP art 11 cat.1).


A7. ACREDITARE PACHET PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ I: PG1 + PG2;

A8. DEZVOLTARE PACHET PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ II, cu suport informatizat:

 • PG3: Limbaj Mimico-Gestual Românesc – nivel mediu (modul lung 89 ore conform Metodologie CNFP art 11 cat.2)
 • PG4: TIC in Educaţia Surzilor (program datorat reformei modul lung 89 ore conform Metodologie CNFP art 11 cat.3).


A9. FURNIZARE PACHET PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ I:

 • PG1 – 89 ore/60 contact+29 e-learning.
 • PG2 – 120 ore/60 contact + 60 e-learning.


A10. ACREDITARE PACHET PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ II: PG3 + PG4;

A11. DEZVOLTARE PACHET PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ III, cu suport informatizat:

 • PG5: Limbaj Mimico-Gestual Românesc – nivel avansat (modul lung 89 ore conform Metodologie CNFP art 11 cat.2)
 • PG6: Proiectarea, organizarea si evaluarea activităţilor didactice – nivel ISCED 2-3 învăţământ gimnazial/profesional (program scurt 120 ore conform Metodologie CNFP art.11 cat.1).


A12. ACREDITARE PACHET PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ III: PG5 + PG6;

A13. FURNIZARE PACHET PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ II:

 • PG3 – 89 ore/60 contact+29 e-learning.
 • PG4 – 89 ore/50 contact + e-learning.


A14. FURNIZARE PACHET PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ III:

 • PG5 – 89 ore/60 contact+29 e-learning.
 • PG6 – 120 ore/60 contact+60 e-learning.


A15. CONSOLIDARE REŢEA ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ.