PrezentareBENEFICIAR: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
DIRECTOR: Prof. univ. dr. Liviu Malița
MANAGER: asist. dr. Emil Crișan

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:
1 octombrie 2010 – 30 septembrie 2013

OBIECTIVE 
BENEFICII ALE GRUPULUI ŢINTĂ 
REZULTATE ANTICIPATE 

OBIECTIVE:OBIECTIV GENERAL:

 • FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT (ISCED 0-3) PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ prin dezvoltarea competenţelor de utilizare a Limbajului Mimico-Gestual Românesc şi a suportului TIC pentru creşterea calitativă, compatibilizarea cu nevoile clasei şi eficientizarea activităţii didactice. Astfel, educaţia surzilor din România se va alinia calitativ cu spaţiul european, cadrele didactice vor dezvolta experienţe de predare şi învăţare pozitive, copiii cu deficienţe de auz vor acumula mai multe cunoştinţe şi vor avea o mai mare încredere în capacitatea lor de a se integra socio-profesional, se va deschide drumul unor politici educaţionale explicite privitoare la integrarea LMGR în actul didactic pentru a facilita comunicare cu copiii/elevii cu deficienţe de auz pentru care LMGR este limba nativă.

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • IDENTIFICAREA NEVOILOR CADRELOR DIDACTICE care lucrează cu copii/elevi cu deficienţe de auz şi adresarea acestor nevoi în programele de formare continuă dezvoltate;
 • DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC EDUCAŢIONAL în vederea îmbunătăţirii formării personalului didactic din unităţile de învăţământ pentru deficienţi de auz, inclusiv portal e-learning;
 • FORMAREA FORMATORILOR DE FORMARE CONTINUĂ PENTRU EDUCAŢIA DEFICIENŢILOR DE AUZ, inclusiv formatori de Limbaj Mimico-Gestual Românesc din rândul utilizatorilor nativi (persoane surde/hipoacuzice, copii auzitori din părinţi surzi) şi al utilizatorilor nenativi (persoane auzitoare) care să poată oferi o formare continuă de calitate personalului din unităţile de învăţământ pentru deficienţi de auz;
 • DEZVOLTAREA, ACREDITAREA ŞI FURNIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ pentru cadrele didactice din unităţile de învăţământ pentru deficienţi de auz: Limbajul Mimico-Gestual Românesc – nivel începător, mediu şi avansat (cu suport informatic), Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice – nivel ISCED 0-1 si ISCED 2-3, Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC) în educaţia deficienţilor de auz;
 • FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC CARE LUCREAZĂ ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ prin programe specifice de Limbaj Mimico-Gestual Românesc (3 programe nivel începător, mediu şi avansat), Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice (2 programe nivel învăţământul preşcolar/primar ISCED 0-1 şi nivel învăţământul gimnazial/profesional ISCED 2 3) şi TIC în educaţia deficienţilor de auz (program datorat reformei).

 

BENEFICII ALE GRUPULUI ŢINTĂ:

 

  • UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT vor beneficia de formarea cadrelor didactice proprii conform practicilor inovatoare din spaţiul educaţional european unde preocuparea pentru învăţământul special pentru deficienţi de auz este prioritară.
  • UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT vor beneficia de cadre didactice cu competenţe profesionale superioare, adaptate nevoilor educaţiei pentru copiii/elevii cu deficienţe de auz; atractivitatea unităţilor de învăţământ ca unităţi care respectă cultura surzilor şi tratează copiii surzi după nevoile lor specifice va creşte acestea putând să devină unităţi de elită.
  • UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT nu vor avea cheltuieli cu formarea cadrelor şi vor putea să închirieze spaţii din şcoală pentru desfăşurarea cursurilor de formare putând să-şi completeze bugetul instituţional.
  • CADRELE DIDACTICE pot urma GRATUIT cursuri de formare profesională continuă, acreditate CNFP, dobândind astfel competenţe profesionale superioare adaptate nevoilor educaţiei pentru copiii/elevii cu deficienţe de auz. Cursurile sunt creditate conform O.M.Ed.C. nr. 4611/ 2005. În cazul profesorilor suplinitori competenţele şi creditele pot contribui la titularizare constituind dovada expertizei dobândite privitoare la educaţia surzilor.
  • CADRELE DIDACTICE vor beneficia de cursuri organizate în localitatea unde lucrează, în incinta unităţii de învăţământ de care aparţin. (sub rezerva aprobării unităţii de învăţământ)
  • CADRELE DIDACTICE cu nivel mediu/avansat de LMGR pot deveni formatori de adulţi şi pot preda cursuri de LMGR în cadrul proiectului.


REZULTATE ANTICIPATE:

 

 • 6 programe de formare continuă acreditate de către Centrul Naţional de Formare a Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar (CNFP):
  • Limbajul Mimico-Gestual Românesc – nivel începător,
  • Limbajul Mimico-Gestual Românesc – nivel mediu,
  • Limbajul Mimico-Gestual Românesc – nivel avansat,
  • Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice – nivel ISCED 0-1,
  • Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice – nivel ISCED 2-3,
  • Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC) în educaţia deficienţilor de auz;
 • 3 manuale de Limbaj Mimico-Gestual Românesc, cu suport informatizat,
 • 2 manuale de Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice specifice pentru învăţământul special pentru deficienţi de auz,
 • 1 manual Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor pentru învăţământul special;
 • 1 dicţionar Limbaj Mimico-Gestual Românesc LMGR <-> Limba Română Vorbită RO;
 • 64 formatori formaţi pentru programele CNFP dintre care
  42 formatori de Limbaj Mimico-Gestual Românesc formaţi din localităţile Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Timişoara, Iaşi, Focşani, Sibiu, Satu-Mare, Buzău, Galaţi, Vaslui, Oradea;
 • 21 unităţi de învăţământ pentru deficienţi de auz de nivel preşcolar, primar, gimnazial, SAM, liceal în care se vor desfăşura activităţi de formare continuă a cadrelor didactice.