Stimați cursanți,
Premiile obținute în urma absolvirii programelor de perfecționare realizate și livrate în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63471 și respectarea condițiilor prezentate în “Metodologia de acordare a premiilor” se vor plăti cel târziu în luna iulie 2014, impozitul aferent acestora fiind înregistrat deja în contabilitate. Plata se va efectua în funcție de momentul disponibilității banilor în contul proiectului.

 

Limbajul Mimico-Gestual

 

Promovam Limbajul Mimico-Gestual

FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ: Dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea Limbajului Mimico-Gestual Românesc şi a instrumentelor TIC

 

Contract POSDRU/87/1.3/S/63471

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 

 

BENEFICIAR: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
DIRECTOR: Prof. univ. dr. Liviu Malița
MANAGER: Lect. dr. Emil Crișan

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:
1 octombrie 2010 – 30 septembrie 2013

OBIECTIV GENERAL:
FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT (ISCED 0-3) PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ prin dezvoltarea competenţelor de utilizare a Limbajului Mimico-Gestual Românesc şi a suportului TIC pentru creşterea calitativă, compatibilizarea cu nevoile clasei şi eficientizarea activităţii didactice. Astfel, educaţia surzilor din România se va alinia calitativ cu spaţiul european, cadrele didactice vor dezvolta experienţe de predare şi învăţare pozitive, copiii cu deficienţe de auz vor acumula mai multe cunoştinţe şi vor avea o mai mare încredere în capacitatea lor de a se integra socio-profesional, se va deschide drumul unor politici educaţionale explicite privitoare la integrarea LMGR în actul didactic pentru a facilita comunicare cu copiii/elevii cu deficienţe de auz pentru care LMGR este limba nativă.